Dumex Thailand > Pages > about_us.aspx  
Webboard
Mums'stories
Friend Finder
จดจำฉัน

เกี่ยวกับเรา

Dumex Thailandบริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 และครบรอบ 50 ปีไปแล้ว ปัจจุบัน ดูเม็กซ์เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทดานอนซึ่งได้รับการจัดอันดับโดย “นิตยสารฟอร์จูน” ให้เป็นหนึ่งใน 500 บริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในด้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม น้ำดื่ม และโภชนาการสำหรับเด็ก กลุ่มบริษัทดานอนมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงปารีส


ดูเม็กซ์ผลิตผลิตภัณฑ์โภชนาการสำหรับเด็กและทารก โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ และผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกส่งไปยังห้างร้านและศูนย์จัดจำหน่ายทั่วประเทศไทย


พนักงาน 650 คนของดูเม็กซ์ให้ความสำคัญอันดับแรกกับการรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการดูเม็กซ์ได้กลายเป็นผู้นำด้านการตลาดในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2548

จากการประเมินของ Independent Retail Audit แบรนด์ ดูเม็กซ์ เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดจากบรรดาคุณแม่ในประเทศไทย โดยจะเห็นได้จากยอดขายเกือบ 6 พันล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ดูเม็กซ์ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ISO 14001 OHSASH GMP และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ซึ่งรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และระบบบริหารสิ่งแวดล้อมดูเม็กซ์ ประเทศไทย
พ.ศ. 2500 ก่อตั้งบริษัทดูเม็กซ์ ประเทศไทยขึ้น โดยบริษัทและโรงงานตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ


พ.ศ. 2533   ย้ายบริษัทและโรงงานไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางพลี


พ.ศ. 2542   ได้รับประกาศนียบัตรและการรับรองมาตรฐาน ISO


พ.ศ. 2543   ได้รับประกาศนียบัตรและการรับรองมาตรฐาน HACCP


พ.ศ. 2544    ได้รับประกาศนียบัตร GMP


พ.ศ. 2548    ครองอันดับ 1 ในด้านส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทย


พ.ศ. 2551    ครบรอบ 50 ปีวิสัยทัศน์


เราจะเป็นบริษัทด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือที่สุดโดยนำเสนอโภชนาการที่ดีเยี่ยมสำหรับคุณแม่และเด็กในทุกก้าวย่างของชีวิต

 


พันธกิจ


เคียงข้างคุณแม่ไทยในด้านโภชนาการตั้งแต่ชีวิตเริ่มต้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณแม่และลูกน้อยในวันนี้และวันข้างหน้า

 


ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility)


ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีอยู่ในสายเลือดของพวกเราในกลุ่มบริษัทดานอน กลุ่มบริษัท ดานอนมีโครงการที่ใช้เป็นแนวทางในการนำนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท ดานอนทั่วโลก แต่ละบริษัทฯ สามารถประเมินผลงานของตนโดยเลือกเกณฑ์การประเมินผลจากกว่าร้อยเกณฑ์ซึ่งครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสังคมของดานอนในหลายด้านที่สำคัญ อาทิ ความปลอดภัยด้านอาหาร นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงนำสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมมาพิจารณาในการวางแผนการทำงานในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทดานอนเข้าไปประกอบธุรกิจ


คุณอังตวน รีบุนด์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท ดานอน กล่าวไว้ในปี พ.ศ. 2515 ว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ไม่ได้จบลงที่หน้าประตูโรงงานหรือสำนักงาน ธุรกิจของกลุ่มบริษัทดานอน ได้สร้างงานต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน และพลังงานรวมทั้งวัตถุดิบต่างๆ ที่เราใช้ทุกวัน สภาวะแวดล้อมโลกเราเปลี่ยนแปลงไป ความคิดเห็นสาธารณชนช่วยย้ำเตือนเราให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของพวกเราต่อโลกอุตสาหกรรมในปัจจุบัน” แบบแผนในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดานอนอยู่บนหลักการที่ว่า “ผลประกอบการด้านเศรษฐกิจและความใส่ใจต่อผู้คนต้องเคียงคู่ไปด้วยกัน”


โครงการ “ซัพพอร์ตติ้งไลฟ์” ประเทศไทย


ในปี พ.ศ. 2550 หลังเหตุการณ์มหันตภัยสึนามิที่ทำให้เกิดความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ ตลอดจนสูญเสียชีวิตผู้คน ทำให้จำนวนเด็กกำพร้าพุ่งสูงขึ้นในทันที เราจึงได้จัดตั้งโครงการ “ซัพพอร์ตติ้งไลฟ์” เพื่อช่วยเหลือเด็ก ชุมชน และสังคมทั่วโลก วัตถุประสงค์โครงการคือการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชุมชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ โดยการบริจาคและการเสียสละ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมร่วมของดูเม็กซ์


เราพยายามช่วยเด็กด้อยโอกาสซึ่งเป็นผู้ที่อ่อนแอและเปราะบางที่สุดในสังคม  เราได้ร่วมมือและทำข้อตกลงกับหมู่บ้านเด็กโสสะหรือโสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อช่วยเหลือสังคมระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นให้ความอนุเคราะห์แก่เยาวชนและเด็กกำพร้า  เราได้ร่วมกับหมู่บ้านเด็กโสสะแต่ละแห่งในประเทศไทยจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมเสมอมา


ในปัจจุบันนี้ นอกจากความร่วมมือกับโสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท ดูเม็กซ์ ยังให้ความอนุเคราะห์แก่เด็กจากมูลนิธิอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการความพยายามที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การให้ความรู้ด้านโภชนาการที่สำคัญและการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องแก่บรรดาคุณแม่และพี่เลี้ยงเด็ก การตรวจสุขภาพเด็ก การบริจาคสิ่งของที่จำเป็นแก่เด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร การรณรงค์หาทุนเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ และการมอบเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆ นอกจากนี้ เรายังให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรในบริษัทฯ  โดยการแจกทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของพนักงานที่มีรายได้น้อย สนับสนุนอาชีพเสริมสำหรับพนักงานที่มีทักษะความชำนาญพิเศษเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของพนักงานที่เสียชีวิตเพื่อให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสรับการศึกษาขั้นสูงสุด    นอกจากนี้ บริษัท ดูเม็กซ์ยังได้ขยายการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมโดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนๆ ของพนักงาน พนักงาน ตลอดจนครอบครัวของพนักงาน


บริษัท ดูเม็กซ์ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมของเราได้รับโภชนาการที่เหมาะสมและมีสุขภาพที่ดี   เราพยายามที่จะสร้างสรรค์ ช่วยเหลือ และแบ่งปันความรู้ความชำนาญของเราในด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยต่อสังคมที่ตั้งและแผนที่บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด
359 หมู่ 17 ถ. เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
 
โทรศัพท์:0 2740 3300
แฟกซ์:0 2740 3499
เว็บไซต์:http://www.hiqkidsclub.com
แผนที่:คลิกที่นี่​​​​​​