Web Content Display Web Content Display

pregnancy test

Web Content Display Web Content Display

การตรวจครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์

การตรวจอัลตร้าซาวด์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่กำหนดไว้ มีอยู่ 2 ช่วงคือ การตรวจอัลตร้าซาวด์ในสัปดาห์ที่ 12 เพื่อคำนวณวันครบกำหนดคลอด

และการตรวจอัลตร้าซาวด์ในสัปดาห์ที่ 20 เพื่อหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ สถานพยาบาลบางแห่งอาจตรวจอัลตร้าซาวด์ในสัปดาห์ที่ 20 เพียงอย่างเดียว ในขณะที่บางแห่งจะตรวจอัลตร้าซาวด์ทั้ง 2 ช่วง

การตรวจครรภ์ส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นการตรวจครรภ์โดยใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ โดยแพทย์จะทาเจลลงบนท้องของคุณ จากนั้นจะใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กสำหรับใช้มือจับเคลื่อนไปบนผิวหน้าท้องของคุณ ซึ่งจะส่งภาพของลูกน้อยในครรภ์ไปที่จอภาพ

ประเภทของการตรวจอัลตร้าซาวนด์:

1. ตรวจอัลตร้าซาวนด์ในระยะแรกเริ่ม

หากคุณมีอาการปวดหรือมีเลือดออก เคยแท้งบุตรมาก่อนหรือเคยท้องนอกมดลูก คุณอาจจะต้องตรวจอัลตร้าซาวนด์ตั้งแต่เนิ่นๆ ในช่วงที่ตั้งครรภ์ได้ 6 - 10 สัปดาห์

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ชนิดนี้ มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และจะช่วยตรวจสอบว่าลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพสมบูรณ์ดี เพื่อคลายความวิตกกังวลระหว่างการตั้งครรภ์ลงให้มากที่สุด

2. ตรวจอัลตร้าซาวนด์คำนวณวันคลอด

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ในช่วง 6 - 12 สัปดาห์ เป็นการตรวจมาตรฐานในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ การตรวจนี้จะช่วยให้คุณทราบวันครบกำหนดคลอดที่แน่นอน อายุของลูกในครรภ์ จำนวนลูกในครรภ์ การเต้นของหัวใจ มีสิ่งผิดปกติใดๆที่เห็นได้ชัดหรือไม่ ตรวจดูว่ารังไข่อยู่ในสภาพปกติดีหรือไม่

การตรวจจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดยระหว่างนั้นภาพของลูกน้อยในครรภ์จะถูกถ่ายเก็บไว้ บางโรงพยาบาลอาจคิดค่าบริการซึ่งคุณสามารถนำไปอวดได้

3. ตรวจอัลตร้าซาวนด์เพื่อวัดความหนาของน้ำที่สะสมบริเวณต้นคอทารก

(Nuchal translucency scan; NT)

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ชนิดนี้ เป็นการตรวจที่ไม่ลุกล้ำเข้าไปในร่างกาย และไม่มีอันตรายต่อลูกน้อยในครรภ์ โดยปกติจะเริ่มตรวจเมื่อตั้งครรภ์ได้ 11 ถึง 14 สัปดาห์ แต่โรงพยาบาลบางแห่งไม่เสนอการตรวจครรภ์ชนิดนี้

การตรวจชนิดนี้ เป็นการประเมินโอกาสเสี่ยงของกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม หรือความผิดปกติทางโครโมโซมอื่นๆ ของทารกในครรภ์ โดยจะประเมินจากอายุของว่าที่คุณแม่ ความหนาของน้ำที่สะสมบริเวณต้นคอของทารก กระดูกสันจมูกของทารกและผลการตรวจเลือด หากผลการตรวจชี้ว่าอาจมีโอกาสเสี่ยงสูง คุณอาจต้องรับการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การตรวจน้ำคร่ำ เพื่อให้ทราบผลที่แน่ชัด

4. การตรวจครรภ์กลางไตรมาสที่สอง (ช่วง 4-6 เดือน)

คุณแม่ควรเข้ารับการตรวจครรภ์กลางไตรมาสที่สอง (ช่วงครรภ์ 4 - 6 เดือน) ซึ่งการตรวจในระยะนี้ คุณแม่จะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของลูกน้อยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และทราบเพศของลูก การตรวจนี้จะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที และโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะจำหน่ายรูปถ่ายจากการตรวจอัลตร้าซาวนด์ให้คุณ ถ้าคุณต้องการ

โดยปกติ การตรวจนี้จะทำในช่วงสัปดาห์ที่ 18 - 21 ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจความสมบูรณ์ของลูกน้อยในครรภ์ทั่วทั้งร่างกาย โดยแพทย์จะตรวจดูอวัยวะส่วนต่างๆ ต่อไปนี้

  • ศีรษะของเด็กเพื่อหาความผิดปกติของสมองหรือปากแหว่งเพดานโหว่
  • กระดูกสันหลังและท้องเพื่อดูว่าอวัยวะเหล่านี้จัดเรียงอยู่ในแนวเดียวกันและมีพัฒนาการที่เหมาะสมหรือไม่
  • ขนาดและรูปร่างของหัวใจของทารก
  • ท้อง ซึ่งควรอยู่ถัดจากหัวใจลงไป คุณอาจจะเห็นน้ำคร่ำบางส่วนที่ลูกของคุณกลืนเข้าไป ซึ่งจะดูคล้ายกับฟองอากาศสีดำในท้องของลูกน้อย
  • ไตและกระเพาะปัสสาวะของทารก
  • มือและเท้าทั้งสองข้าง
  • รก สายสะดือและน้ำคร่ำ
  • วัดขนาดรอบศีรษะของทารก ท้องและกระดูกต้นขาเพื่อให้แน่ใจว่าอวัยวะต่างๆ เหล่านี้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์เท่าเทียมกัน

5. การตรวจพัฒนาการของทารก

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ชนิดนี้ เป็นการตรวจเพื่อดูว่าลูกน้อยในครรภ์ของคุณเติบโตและมีพัฒนาการที่แข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้ว แพทย์จะใช้วิธีการตรวจชนิดนี้ในกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของลูกน้อย

Web Content Display Web Content Display

 

บทความที่เกี่ยวข้อง