Webboard
Mums'stories
Friend Finder
จดจำฉัน

New Banner Image
ชื่อผู้ใช้ *
ชื่อผู้ใช้นี้ถูกลงทะเบียนไว้แล้ว
อีเมล์ *
กรุณาใส่อีเมล์ที่ไม่เคยสมัครสมาชิก
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
กรุณายืนยันรหัสผ่านของท่าน
กรุณาใช้ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น
ไม่สามารถใช้ภาษาไทยหรือสัญลักษณ์ต่างๆได้

ชื่อ *
นามสกุล *
สถานที่จัดส่ง *
 
 
 
 
หมู่บ้าน/อาคาร
ชื่อบริษัท
เลขที่ *
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
จังหวัด *
เขต/อำเภอ *
แขวง/ตำบล *
รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
สถานะสมาชิก *
   

วันกำหนดคลอด * 
 หากไม่ทราบ คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าสู่
 โปรแกรมคำนวณวันกำหนดคลอด
   
 
• ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นประจำ

ยี่ห้อนม * 
สูตรนม * 
   
 
• ผลิตภัณฑ์เสริม

ยี่ห้อนม 
สูตรนม 

(หากตั้งครรภ์ท้องแรก ไม่ต้องใส่ข้อมูลส่วนนี้)
เพศ * 
วันเกิดของเด็ก * 

ชื่อ * 
นามสกุล * 
เพศของเด็ก * 
   
 
• ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นประจำ

ยี่ห้อนม * 
สูตรนม * 
   
 
• ผลิตภัณฑ์เสริม

ยี่ห้อนม 
สูตรนม 
เลือกรับข้อมูลและคำแนะนำ
ที่มีประโยชน์ผ่านทางบริการใด
 อีเมล์ เคล็ดลับตามอายุครรภ์และลูกน้อย
 SMS เคล็ดลับตามอายุครรภ์และลูกน้อย
 โทรศัพท์
 เอกสารและของขวัญทางไปรษณีย์
  คลิ๊กเพื่อดูตัวอย่างการให้ข้อมูลและคำแนะนำผ่านช่องทางต่างๆ
  
  Terms and Conditions *
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์และอื่นๆ
และยินดีรับข้อมูลการติดต่อจากดูเม็กซ์และpartner
   
 
 
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ ของขวัญขวบปีแรกของลูกน้อย หรือโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า